Pamatdokumenti

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos Latvijas Zinātņu akadēmijā (pdf)
Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības stratēģija 2015.-2020. gadam (pdf)
APSTIPRINĀTS LZA Senāta sēdē 1997. gada 4. novembrī (lēmums Nr. 49. 2), un LZP sēdē 1997. gada 11. novembrī (lēmums Nr. 11-4). Pārstrādāts variants APSTIPRINĀTS LZA Senāta sēdē 2017. gada 16. maijā (l...
Apstiprināti ar Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulces1992. gada 14. februāra lēmumu Nr. 7.Grozīti ar LZA pilnsapulces 1992. gada 24. novembra, 1993. gada 11. februāra,1994. gada 18. februāra, 1997....
(Pieņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce 1996. gada 22. novembrī. Apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima 1997. gada 23. janvārī) PREAMBULA Latvijas Zinātņu akadēmija ir vairāku agrāk Latv...