Balvas

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS

Raiņa balva - par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā

FIZIKAS UN TEHNISKAJĀS ZINĀTNĒS

Eižena Āriņa (kopā ar a/s “Dati” un Latvijas Izglītības fondu)
datorzinātnēs un to pielietojumos

Artura Balklava - balva par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā

Pīrsa Bola - matemātikā

Frīdriha Candera - mehānikā, astronomijā

Valtera Capa (kopā ar LR Patentu valdi)
labākajam izgudrotājam

Edgara Siliņa - fizikā

Alfrēda Vītola (kopā ar a/s “Latvenergo”)
inženierzinātnēs un enerģētikā

BALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Reflektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Katru gadu piešķir 9 prēmijas, no tām fizikas, matemātikas, inženierzinātnēs un datorzinātnēs — 3, ķīmijas, bioloģijas, lauksaimniecības un medicīnas zinātnēs — 3, humanitārajās un sociālajās zinātnēs — 3.

Balva par labāko jaunā zinātnieka darbu fizikā nosaukta Ludviga un Māra Jansonu vārdā,  

par labāko darbu ķīmijā Mārtiņa Straumaņa — Alfrēda Ieviņa vārdā,

par labāko darbu literatūrzinātnē un filozofijā — Zentas Mauriņas vārdā.

Jauno zinātnieku konkursam darbi iesniedzami līdz katra gada 30. septembrim LZA sekretariātā vai attiecīgo zinātņu nodaļās (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Rīga, LV 1050)

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt pa tel. 67223931.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU KOPĪGĀS BALVAS UN STPENDIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM UN STUDENTIEM

Emīlija Gudriniece
balva labākajam jaunajam zinātniekam ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā

Emīlija Gudriniece
Emīlijas Gudrinieces–Alfrēda Ieviņa vārdā nosaukta ikgadēja stipendija bakalauru, maģistru un inženierstudiju programmu studentiem ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā

A/s “Grindeks”
4 ikgadējas balvas labākajiem jaunajiem zinātniekiem

A/s “Latvenergo”
5 gada balvas labākajiem jaunajiem zinātniekiem par darbiem enerģētikā vai ar to saistītās inženierzinātnēs

SIA “RD Electronics” (līdz 2005. g. A/s “RD Alfa”)
1 ikgadēja balva studentiem fizikā un tās inženierpielietojumos par pētniecisku darbu un oriģināliem rezultātiem

A/s “Latvijas gāze” un Latvijas Izglītības fonds
2 stipendijas doktorantiem gāzes un siltumtehnikas tehnoloģiju un sirds ķirurģijas — kardioloģijas nozarēs

A/s “Latvijas Gaisa satiksme” un Latvijas Izglītības fonds
Kārļa Irbīša vārdā nosaukta ikgadēja stpendija doktorantam, maģistrantam, bakalauram un studentam kosmisko informāciju tehnoloģijā, inženierizstrādēs aeronavigācijas sakaru un radiolokācijas tehnikā

A/s “Latvijas dzelzceļs” un Latvijas izglītības fonds
gada balva maģistrantam, doktorantam, zinātniekam par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē