Akadēmijas locekļi

Īstenie locekļi

Latvijas ZA - Akadēmijas locekļi 26-04-2019

Ambainis Andris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte (LU)

Andersons Bruno (materiālzinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Andrejevs Georgs (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Alnis Jānis (fizika), FTZN. LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Auziņš Mārcis (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Barševskis Arvīds (bioloģija), ĶBMZN. Daugavpils Universitāte

Bārzdiņš Jānis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Bērziņš Valdis (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Biļinskis Ivars (informātika), FTZN. Elektronikas un datorzinātņu institūts

Blūms Elmārs (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Bojārs Juris (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Buiķis Andris (matemātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Burima Maija (literatūrzinātne), HSZN. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Caune Andris (arheoloģija), HSZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Cēbers Andrejs (fizika), FTZN. LU Fizikas institūts

Goda locekļi

Latvijas ZA - Akadēmijas locekļi 8-05-2009

Asaris Gunārs (arhitektūra), HSZN.

Baltiņš Māris (valodniecība), HSZN.

Bels Alberts (literatūra), HSZN.

Bērziņš Uldis (literatūra), HSZN.

Brauns Mārtiņš (māksla), HSZN.

Briedis Leons (literatūra), HSZN.

Dobrovenskis Roalds (literatūra), HSZN.

Dumpe Arta (māksla), LMZN.

Dumpis Uldis (māksla), HSZN.

Einfelde Maija (māksla), HSZN.

Gailītis Guntis (māksla), HSZN.

Godiņš Guntars (literatūra), HSZN.

Hermanis Alvis (māksla), HSZN.

Īvāns Dainis (literatūra), HSZN.

Jākobsons Valdis (ekonomika), HSZN.

Jurkāne Anna (vēsture), HSZN.

Kalniņš Imants (māksla), HSZN.

Keggi Kristaps Juris (medicīna), ĶBMZN.

Ārzemju locekļi

Andronovs Aleksejs (Aleksey Andronov) (valodniecība), Krievija, HSZN.

Angermanis Norberts (Norbert Angermann) (vēsture), Vācija, HSZN.

Balabkins Nikolajs (ekonomika), ASV, HSZN.

Banis Juris (Jūras Banys) (fizika), Lietuva, FTZN.

Biankoni Antonio (Bianconi Antonio) (fizika), Itālija, FTZN.

Blumberga Renāte (etnoloģija), Somija, HSZN.

Bojarevičs Valdis (fizika), Apvienotā Karaliste, FTZN.

Bojārs Nikodēms (Nicodemus E. Boyer) (ķīmija), ASV, ĶBMZN.

Bolšaitis Pēteris (ķīmija), ĶBMZN.

Bonda Dzintra (valodniecība), ASV, HSZN.

Brančs Maikls (Michael Branch) (valodniecība), Apvienotā Karaliste, HSZN.

Branovers Hermanis (Herman Branover) ( fizika), ASV, FTZN.

Brasārs Žils (Gilles Brassard) (informātika), Kanāda, FTZN.

Brāzma Alvis (informātika), Apvienotā Karaliste, FTZN.

Bunkše Edmunds Valdemārs (humanitārā ģeogrāfija), ASV, ĶBMZN.

Čiegis Raimonds (Raimondas Čiegis) (matemātika), Lietuva, FTZN.

Dabkevičs Zenons (Zenonas Dabkevičius) (lauksaimniecības zinātnes), Lietuva, LMZN.

Daugulis Andrejs (Andrew Daugulis) (biotehnoloģija), Kanāda, ĶBMZN.

Daugulis Olafs (ķīmija), ASV, ĶBMZN.

Dini Pjetro Umberto (valodniecība), Itālija, HSZN.

Draviņš Dainis (astronomija), Zviedrija, FTZN.

Dreifelds Juris (politoloģija), Kanāda, HSZN.

Džuliani Alesandro (Alessandro Giuliani) (bioloģija), Itālija, ĶBMZN.

Egidijs Tills fon (Till von Egidy) (fizika), Vācija, FTZN.

Engelbrehts Jiri (Jüri Engelbrecht) (mehānika), Igaunija, FTZN.

Evarestovs Roberts (fizika), Krievija, FTZN.

Ezergailis Andrievs (vēsture), ASV, HSZN.

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Ābele Edgars (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Ābele Kristiāna (mākslas vēsture), HSZN. LMA Mākslas vēstures institūts

Ābele Māris (astronomija), FTZN. LU Astronomijas institūts

Aksiks Igors (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Alsiņa Ina (lauksaimniecības zinātne), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Andžāns Agnis (matemātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Arnicāns Guntis (informātika), FTZN. LU Datorikas fakultāte

Arsenjans Pāvels (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Austers Ivars (psiholoģija), HSZN. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Auziņš Jānis (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Balodis Ringolds (tiesību zinātnes), HSZN. Latvijas Universitāte

Bankina Biruta (lauksaimniecības zinātnes), LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Barkanovs Jevgeņijs (mehānika), FTZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Bārzdiņš Guntis (informātika), FTZN. LU Matemātikas un informātikas institūts

Beļakovs Sergejs (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Bervalds Edgars (astronomija), FTZN. Latvijas Zinātņu akadēmija

Bērsons Imants (fizika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bērziņš Aivars (veterinārmedicīna), LMZN. Institūts „BIOR"

Bērziņš Gundars (ekonomika), HSZN. Latvijas Universitāte

Birģele Edīte (lauksaimniecības zinātnes), ĶBMZN un LMZN. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Borzovs Juris (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bušmane Brigita (valodniecība), HSZN. LU Latviešu valodas institūts

Cābulis Uģis (mežzinātnes), LMZN. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Goda Doktori

Actiņš Andris (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Universitāte

Alberts Pēteris (medicīna), ĶBMZN. SIA Rigvir

Anderss Eduards (Edward Anders) (ķīmija), ĶBMZN. ASV

Apala Zigrīda (vēsture), HSZN. LU Latvijas vēstures institūts

Apinis Pēteris (medicīna), ĶBMZN. Latvijas Ārstu biedrība

Apsītis Romāns (tiesību zinātnes), HSZN. Latvija

Baumane Larisa (ķīmija), ĶBMZN. Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Bērsons Ilgonis (literatūrzinātne), HSZN.

Bičevskis Jānis (informātika), FTZN. Latvijas Universitāte

Bizdēna Ērika (ķīmija), ĶBMZN. Rīgas Tehniskā universitāte

Bolis Jānis (tiesību zinātnes), HSZN. ASV

Cakuls Jānis (vēsture), HSZN. Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Čilačava Rauls (literatūrzinātne), HSZN. Ukraina

Deksnis Eduards Bruno (fizika), FTZN. Latvija