Konkursi

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu par KASPARA BUŠA BALVAS MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ piešķiršanu (Apstiprināts: LZA prezidijā 23.09....
Ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Prezidija 2019. gada 14. oktobra lēmumu tiek izsludināts ikgadējais konkurss "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā". Pieteikumus konkursam ir tiesīgi iesnieg...
Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus mehānikā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) iedibina akadēmiķa Vitauta Tamuża vārdbalvu. Balvu finansē LZA Fonds no akadēmiķa Vitauta Tam...
Lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos, enerģētikas attīstības veicināšanai un inovāciju vides veidošanai, Latvijas Zinātņu akadēmija un AS „Latvenergo" izsludina konkursu...
Š.g. 16. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts pieņēma lēmumu izsludināt LZA vārdbalvu konkursu 2020. gadam, piešķirot šādas balvas: Edgara Siliņa balvu fizikā; Artura Balklava balvu zinātne...