Emeritētie zinātnieki

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 692 par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu, Latvijas Zinātņu akadēmija apstiprina Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu Nr....